top of page
telefoonbubbel2.png

Hulp & info bij COVID-19

telefoonbubbel1.png

In de wijk Paddepoel, te Groningen, werd bij aanvang van de pandemie als snel allerlei vormen van hulp op touw gezet. Zo kon je aan de bel trekken over uiteenlo-pende zaken als: hulp met de boodschappen, verveling, huiselijk geweld en meer. Dit werd aangeboden, o.a. in de wijkkrant en voorzien van illustraties als blikvanger.

bottom of page